Stresscounseling

Wat is stresscounseling?

Stresscounseling is een vrij nieuwe vorm van hulpverlening. Het kan weer richting geven in een leven dat is vastgelopen door een overmaat aan beleefde stress.

Door te veel aan stress lopen veel mensen vast in hun werk, hun relaties of in hun hele leven. Bij stresscounseling gaat het er om meer inzicht en kennis te verkrijgen in de manier waarop stressoren hun specifieke invloed op jou uitoefenen. De problemen die met elkaar samenhangen kunnen gezamenlijk worden aangepakt door het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Wat is stress

Stress is een veelvoorkomend verschijnsel in onze huidige maatschappij. Iedereen heeft wel eens stress en kan wel een algemene beschrijving geven van wat het inhoudt.

Stress is een complex fenomeen en heeft invloed op het gehele welbevinden, dat alle niveaus van het bestaan doordringt: lichamelijk, psychisch en gedragsmatig. Langdurige stress kan dus grote gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een burn out is een veel gezien eindpunt van langdurige stress.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen zijn:

  • Geestelijke en/of lichamelijke vermoeidheid
  • Verminderde betrokkenheid bij (sociale) activiteiten
  • Andere symptomen verschillen per persoon en kunnen lichamelijk, motioneel, mentaal en gedragsmatig zijn.

ABC Model

Ik werk met het ABC model, dit model maakt onderscheid tussen stressoren (A), de beleving of betekenisgeving (B) en de uiteindelijke stressreactie (C).

Wat zijn Stressoren?

Niet iedereen is bekend met de term stressoren. Dit zijn de stressveroorzakers waar vaak niet veel aan te doen is, omdat het gaat om zaken of mensen in de buitenwereld (baan, relatie, familie) die de binnenwereld negatief beïnvloeden. Samen gaan wij de beleving ervan aanpakken.

​Zo kunnen er vragen gesteld worden zoals: Maak ik mij daar niet veel te druk over? Is hij/zij het wel waard om daar zoveel energie in te steken? Waarom erger ik mij altijd aan die collega?

​Samen met jou

Door samen met jou bij jou naar binnen te kijken en zulke vragen te stellen verandert iets ten voordele in jouw hoofd en daarmee tevens de stressreactie. Wij gaan samen een innerlijk proces aan om zo de stressreactie te verminderen of weg te nemen en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Home
Over mij
Stress
coun
seling
Mind
fulness
Kracht
gericht coachen
Blog

Pin It on Pinterest

Share This