Stresscounseling

Wat is stresscounseling?

Stresscounseling is een vrij nieuwe vorm van hulpverlening. Het kan weer richting geven in een leven dat is vastgelopen door een overmaat aan beleefde stress.

Door te veel aan stress lopen veel mensen vast in hun werk, hun relaties of in hun hele leven. Bij stresscounseling gaat het er om meer inzicht en kennis te verkrijgen in de manier waarop stressoren hun specifieke invloed op jou uitoefenen. De problemen die met elkaar samenhangen kunnen gezamenlijk worden aangepakt door het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Wat is stress

Stress is een veelvoorkomend verschijnsel in onze huidige maatschappij. Iedereen heeft wel eens stress en kan wel een algemene beschrijving geven van wat het inhoudt.

Stress is een complex fenomeen en heeft invloed op het gehele welbevinden, dat alle niveaus van het bestaan doordringt: lichamelijk, psychisch en gedragsmatig. Langdurige stress kan dus grote gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een burn out is een veel gezien eindpunt van langdurige stress.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen zijn:

  • Geestelijke en/of lichamelijke vermoeidheid
  • Verminderde betrokkenheid bij (sociale) activiteiten
  • Andere symptomen verschillen per persoon en kunnen lichamelijk, motioneel, mentaal en gedragsmatig zijn.

ABC Model

Ik werk met het ABC model, dit model maakt onderscheid tussen stressoren (A), de beleving of betekenisgeving (B) en de uiteindelijke stressreactie (C).

Wat zijn Stressoren?

Niet iedereen is bekend met de term stressoren. Dit zijn de stressveroorzakers waar vaak niet veel aan te doen is, omdat het gaat om zaken of mensen in de buitenwereld (baan, relatie, familie) die de binnenwereld negatief beïnvloeden. Samen gaan wij de beleving ervan aanpakken.

​Zo kunnen er vragen gesteld worden zoals: Maak ik mij daar niet veel te druk over? Is hij/zij het wel waard om daar zoveel energie in te steken? Waarom erger ik mij altijd aan die collega?

​Samen met jou

Door samen met jou bij jou naar binnen te kijken en zulke vragen te stellen verandert iets ten voordele in jouw hoofd en daarmee tevens de stressreactie. Wij gaan samen een innerlijk proces aan om zo de stressreactie te verminderen of weg te nemen en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Home
Over mij
Stress
coun
seling
Mind
fulness
Kracht
gericht coachen
Blog

Aanbieding

Een compleet pakket voor jouw welzijn

Coaching. Aanbiedingsprijs: Eerste sessie van een uur voor € 45,00 i.p.v. € 55,00 

Doorbreek de vicieuze cirkel en neem weer de regie over je eigen leven. Je wordt zelfredzamer. Coaching brengt je in korte tijd tot nieuwe inzichten die je helpen om je doelen te verwezenlijken. Uitgangspunt bij coaching is jouw eigen kracht. Ik laat je kijken naar je eigen gedrag, je blinde vlekken worden zichtbaar en ik reik je tools aan hoe het ook anders zou kunnen.

Mindfulness gecombineerd met Yin-yoga en meditatie. Aanbiedingsprijs: Eerste sessie van één uur, één op één, € 40,00 i.p.v. € 47,50

Mindfulness maakt je bewust van het hier en nu. Yin-yoga om je ontspannen te maken en je bewust te worden van jezelf.  Muziek is goed voor het brein, rustige muziek zorgt voor een lagere productie van stresshormonen en maakt endorfine vrij in de hersenen. De hartslag vertraagt en bloeddruk daalt, ademhaling wordt rustiger en spierspanningen verminderen.

Met ingang van 1 november 2023 ben ik verhuisd naar Van der Marckstraat 6, 2241 JL Wassenaar Daar verwelkom ik U graag voor coaching, stresscounseling, yin-yoga met meditatie.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This